Levin Vesihuolto logo

Päivystys 24h:
0400 454 208

Tiedotteet

Vesihuollon tiedotteet

Levin Vesihuolto Oy hankkii hyvälaatuista pohjavettä vedenottamoilta, jotka sijaitsevat eri puolilla tunturialuetta. Veden laatu varmistetaan UV-desinfioinnilla kaikilla vedenottamoilla. Kahdella vedenottamolla UV-desinfioinnin lisäksi vesi myös alkaloidaan, jonka jälkeen vesi pumpataan kulutukseen. Veden laatua valvotaan Terveydensuojelulain mukaisesti ja laitokselle on tehty riskiarviointi.

Levin alueella syntyvät jätevedet käsitellään Taalovaaran jätevedenpuhdistamolla ympäristölupaehtojen mukaisesti. Lisäksi jätevedenpuhdistamomme käsittelee myös Kittilän kirkonkylällä syntyvät jätevedet. Puhdistuskäsittelyn jälkeen vesi virtaa takaisin luonnon kiertokulkuun Ounasjokeen.

Täältä löydät asiakastiedotteita, sekä veden laatutietoja koskevia asiakirjoja.

Mahdollisissa veden käyttöön liittyvissä muutoksissa tai häiriötilanteissa pyrimme tiedottamaan vaikutusalueella olevia kiinteistöjä omalla tiedotteella, joka jaetaan postilaatikoihin. 

Veden laatutietoja

Muut tiedotteet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.